• Zkontrolujte, zdali je kamera spárována s mobilním telefonem
  • Odstraňte kameru z nastavení Wi-Fi a znovu spárujte
  • Restartujte kameru