• Kamera není připojena k napájení
  • Je mimo dosah mobilního telefonu
  • Wi-Fi na mobilním telefonu je vypnuté nebo aplikace DDpai nemá potřebná oprávnění.