Pokud kamera pravidelně pípá, jedná se o chybu paměťové karty. Zkontrolujte, zdali je správně vložená nebo ji vyjměte a naformátujte.